Het ontwerp

U heeft de behoefte om uw tuin helemaal om te gooien, maar  u weet niet goed waar te beginnen. Hier kan een volledig tuinontwerp soelaas bieden. In het ontwerp wordt er binnen de mate van het mogelijke rekening gehouden met uw behoeften en wensen  om te komen tot een mooi geheel.

1.                 Kennismaking


Tijdens het intakegesprek luister ik aandachtig naar uw wensen. We bekijken rustig wat de mogelijkheden zijn aan de hand van foto's en bestaande plannen en we lopen samen doorheen de bestaande tuin.

2.                Opmeting

De tuin wordt nauwkeurig opgemeten. Hierbij wordt rekening gehouden met bestaande elementen zoals een tuinhuis, carport, bestaande verhardingen, enz.

3.                Voorontwerp

Een voorontwerp (ruw ontwerp) wordt gemaakt en samen met u besproken. In deze fase worden de eerste ideeën op papier gezet met de grote lijnen (eventuele borders en verhardingen).Samen met u wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Nadat het voorontwerp uitvoerig besproken is, worden eventuele aan- en opmerkingen meegenomen.

4.        Definitief ontwerp


Alle aanpassingen worden doorgevoerd en met u doorlopen. Naast een opsomming van de materialen bevat het definitief ontwerp ook een gedetailleerd beplantingsplan.

5.               3D visualisatie

U kunt ervoor kiezen om door middel van een 3D presentatie  een realistisch beeld te krijgen van hoe uw tuin er uiteindelijk uit gaat zien.